Loading...

Norsk Elbåtforening ønsker å fjerne avgiftsfritaket på båtdiesel for å finansiere  overgang til el-drift i fritidsbåtene. Det vil gi et bedre båtliv.

Norsk Elbåtforening har lagt frem for Klima-og Miljøverndepartementet forslag til et tiltaksprogram for et mer miljøvennlig båtliv som innbefatter at fritaket for avgift på båtdiesel tas bort i Statsbudsjettet 2019. Dette vil gi staten en merinntekt på minst 240 millioner.

Må med i klimapolitikken

Nye tall fra SSB viser at fritidsbåtene brukte 107 000 tonn bensin, og 64 000 tonn diesel i 2017, og bidro med et utslipp på mer enn 500 000 tonn co2. Dette er et stort tall i klimaregnskapet og for eksempel mye mer enn den norske fergetrafikken. De høye utslippstallene bekrefter at utslipp fra fritidsbåtene må med i klimapolitikken.

Vil finansiere et bedre båtliv

Den avgiftsfrie dieselen koster staten langt mer enn hva som tidligere har ligget til grunn for de politiske vurderingene av dette fritaket. Dersom fritaket tas bort kan noen av de pengene som da blir tilgjengelig brukes til å sette i gang tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, og samtidig gi et bedre båtliv ved å redusere støy og partikkelutslipp. 

Støtte til teknologiskiftet

Norge har vist verden at det er mulig å bytte fra bensin- og dieselbiler over til elektriske. En slik overgang er nødvendig også med båt. Norge har mulighetene til å lede også denne overgangen, og det kan gi unike muligheter for norsk båtbransje.

Båter med el-drift er i dag for dyre, men et momsfritak vil gjøre elektrisk framdrift til et attraktivt alternativ. Norsk Elbåtforening mener at det skal vær momsfritak for nye fritidsbåter med innenbords el-motor og momsfritak for å bytte ut gamle forbrenningsmotorer til el-drift i eksisterende båter fra 2019. Disse tiltakene vil bare legge beslag på noen få prosent av de midlene som blir tilgjengelig ved å fjerne fritaket for avgift på båtdiesel.

Et bedre båtliv

Det store flertallet båtfolk ønsker rekreasjon, naturopplevelser, fred og ro når de er på sjøen. Dette er bekreftet av  Båtlivsundersøkelsen 2018, en spørreundersøkelse gjennomført av Opinon as. Forslagene fra Norsk Elbåtforening legger til rette for et slik båtliv både på kort og lang sikt: Fjerning av fritaket for avgift på båtdiesel vil umiddelbart motivere til lavere hastigheter på sjøen. Momsfritak for nye el-båter vil starte det teknologiskiftet som er nødvendig for et null-utslipp båtliv på lengre sikt.

Share This

Related Posts

Unike muligheter for norsk båtindustri

Unike muligheter for norsk båtindustri

Styreleder Birgit Liodden i Norsk Elbåtforening har høye ambisjoner om et elektr...
Elbil-batteri på vei til sjøs

Elbil-batteri på vei til sjøs

Elektriske båter er ett hakk nærmere en gjengs realitet takket være tysk teknologi. ...